Zorgcirkel

Ouderenzorgspecialist De Zorgcirkel biedt bij Huize 104 allesomvattende zorg op maat worden. Indien nodig 24 uur per dag, 7 dagen per week. De ondersteuning en begeleiding vanuit de beheerder hierin betreft het inventariseren van hulpvragen en de bemiddeling naar de Zorgcirkel en overige betrokken instanties. De hulp van zorg waarin wij kunnen bemiddelen is grotendeels op basis van geïndiceerde zorg. Hiermee kunt u hulp krijgen bij verpleging, verzorging, begeleiding en huishoudelijke hulp. Samen met u bekijken we hoe de zorg het beste kan worden ingevuld. Uw wensen staan daarbij centraal.